AREENAN SÄÄNNÖT JA OHJEET

 Tutustuthan sääntöihimme ennen vuoron varaamista ja Areenalle saapumista

TURVALLISUUS

– Hallissa on kolme uloskäyntiä, varsinainen sisäänkäyntiovi (valkoinen) hallin päässä, iso ovi areenalla sekä areenan oikeanpuoleisessa syvennyksessä ovi vain hätäpoistumista varten. Uloskäynnit on merkitty poistumistievaloilla.

– Hätätilanteen sattuessa odotustilan ilmoitustaululta löytyy toimintaohjeet ja koulutushallin osoitetiedot. Ilmoitustaululta löytyvät myös Areenan säännöt ja tärkeimmät puhelinnumerot.

– Alkusammuttimet on sijoitettu hallin seinälle. Ensiaputarvikkeita löytyy alakerran vessasta.

– Tupakointi ja avotulenteko on kielletty hallissa ja sen välittömässä läheisyydessä.

– Areenan kulkuovi pidetään lukittuna koko vuoron ajan. Poislukien koirien ulkoiluttamisen aikana.

– Areenalla on tallentavakameravalvonta!

Esteillä saavat harjoitella itsenäisesti vain harrastajat, jotka ovat saaneet ohjausta esteiden suorittamiseen.


AREENAN KÄYTTÖ

– Hallin vuokraaja sitoutuu noudattamaan hallin sääntöjä ja vastaa siitä, että myös muut vuokraajan vuorolla kävijät ovat ne tiedostaneet.

– Mikäli tulet Areenalle harjoittelemaan muuta kuin agilityä niin varauduthan siihen, että kentällä on usein agilityrata valmiiksi rakennettuna. Agilityradan voi purkaa niiltä osin kuin sitä ei tarvitse ja rataa saa halutessaan muuttaa. Siirrettyjä esteitä ei tarvitse laittaa kentälle paikoilleen vuoron lopuksi riittää, että ne ovat siististi kentän reunoilla. 
Areena vuokrataan aina siinä kunnossa kuin se on edellisen käyttäjän jäljiltä.
Otathan tämän huomioon ja varaathan itsellesi riittävästi harjoitteluaikaa, mikäli joudut rakentamaan radan tai tyhjentämään kenttää.

– Ostettujen vuorojen myyminen ja vuokraaminen on kielletty kolmansille osapuolille. Tutustu vuoron peruuttamisohjeisiimme täällä.

– Hallin käyttäjä harjoittelee omalla vastuullaan. Hän on vastuussa itsestään ja koirastaan. Hallin käyttäjä sitoutuu korvaamaan hänen itsensä tai koiransa aiheuttamat vahingot täysimääräisenä. Korvausvelvollisuus koskee myös esim. esteiden, koulutusapuvälineiden ja keinonurmen vahingoittumisia.
Vuokatin Vuokra- ja Harrastehalli Oy ei ole vastuussa käyttäjilleen sattuneista vahingoista tai heidän omaisuudestaan!! 

– Ilmoitathan sattuneista vahingoista/esteiden rikkoutumisista sekä mahdollisista puutteista välittömästi. (vuokattifundogareena@gmail.com)

– Vuoron varanneiden tulee ottaa huomioon muut hallin käyttäjät. Omalle vuorolleen ei saa tulla ennen oman vuoron alkamista. Jos kuitenkin joutuu jostain syystä saapumaan aikaisemmin on huolehdittava, että se ei häiritse harjoittelemassa olevaa koirakkoa.
Hallista tulee poistua oman vuoron loppumisen jälkeen niin, että seuraavalle hallin käyttäjälle ei aiheudu tästä odottamista!

– Hallin käyttäjä vastaa siitä, että hänen jälkeensä halli on vähintään samanlaisessa kunnossa kuin sinne saapuessa. Laita käyttämäsi koulutusvälineet (numerokyltit, rallykyltit, tokovälineet, ohjurit..) paikoilleen, sammuta kaikki valot ja huolehdi, että ulko-ovi tulee lukkoon. Agilityesteitä ei tarvitse koota pois kentältä eikä niitä tarvitse laittaa takaisin kentälle, mikäli olet niitä joutunut siirtämään lisätilan saamiseksi.

– Halliin tulevien koirien tulee olla SKL:n määräysten mukaisesti rokotettuja.
Älä tuo halliin sairasta koiraa. Muista myös karenssiajat!

– Juoksuinen narttu voi harjoitella hallissa vain juoksusuojalla varustettuna ja oleskella hallissa pelkästään varsinaisen harjoittelun ajan!

– Koirien trimmaaminen hallissa on kielletty. Älä anna koirien kuopia nurmea

– Käytä hallissa olevia esteitä, niin kuin ne on tarkoitettu käytettäväksi. Esteiden päällä istuminen/kiipeily on ehdottomasti kielletty! Esteet eivät ole tarkoitettu lasten kiipeilyä/leikkimistä varten!
Esteiden käyttöohjeet löytyvät kansiosta areenalta!!

-Älä raahaa nurmea pitkin esteitä, ne on siirrettävä kantaen tai renkaiden varassa (keinu/ A-este)!
Kun liikutat tai muutat kontaktiesteiden säätöjä tutustu huolella ensin käyttöohjeisiin. Väärin asennettu este on turvallisuusriski.
Esteiden käyttöohjeet löytyvät kansiosta ja ilmoitustaululta Areenalta!!

– Käytä vain täytekeinonurmelle soveltuvia kenkiä. Nastat eivät saa olla yli 5mm pitkät. Metallipiikkisiä kenkiä ei saa käyttää ollenkaan.

– Koirat eivät saa tehdä tarpeitaan sisälle halliin eikä ulko-ovien vierustoille. Kerää koirasi jätökset hallin läheisyydestä ja kävelytien varrelta ulkona oleviin roskiksiin.
Koirien kakkapusseja löytyy ulko-oven vieressä olevasta postilaatikosta!

-Ulkoiluta koirasi hyvin ennen halliin tuloa sillä hallissa on käytössä vahinkosakko. Sakko on käytössä, koska keinonurmen perusteellinen puhdistaminen on erittäin kallista ja vaikeaa.
Pissa- tai kakkavahingon sattuessa, siivoa vahinko välittömästi. Vesipisteen alla olevasta kaapista löytyvät siivoustarvikkeet ja siivousohjeet.
Sakko maksetaan hallissa olevaan lukittuun postilaatikkoon käteisellä tai täyttämällä tilisiirtolomake (ohje postilaatikossa).
Sakkomaksu on 10€.

Vahingon siivoaminen ei korvaa maksua!

Toistuvista sääntöjen rikkomisista voidaan asettaa käyttäjälle Areenan käyttökielto!